ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM po stopách Kudrny

Odbor KČT, odbor Mapa Brno (č. 111017)

adresa: Kamechy 1333/14, 635 00 Brno-Bystrc
e-mail: info@kctmapabrno.cz
internet: https://www.kctmapabrno.cz
předseda odboru: Zdeněk Cabalka, e-mail: cabalka@kct.cz, tel: 602 546 111

Akce: Za posledním puchýřem ve stopách Kudrny

Organizační štáb
Ing. Jaroslav ŠLECHTA, ředitel akce, e-mail: slechta1@kct.cz
Zdeněk CABALKA, předseda KČT, odbor Mapa Brno, technický ředitel pochodu,
     e-mail: cabalka@kct.cz
Ing. Michael STANOVSKÝ, webmaster, přihlášky, informace,
     e-mail: stanovsky@kct.cz, tel.: 603 538 168
MUDr. Darja DOBŠÍKOVÁ, zdravotní zabezpečení
Daniel KRYSTL

Webmaster, správce těchto stránek

Ing. Michael STANOVSKÝ, stanovsky@kct.cz, tel.: 603 538 168

Další naše weby a akce

Jede Kudrna okolo Brna (IML): www.kctmapabrno.cz
web odboru: www.jedekudrnaokolobrna.cz, www.iml-czech.com

Spřátelené odbory a dílčí pořadatelé akce „Za posledním puchýřem“

KČT, odbor Kudrna Brno: www.kudrna.cz/kct, tel.: 777 583 762,
     e-mail: kct@kudrna.cz, poštou: Vilda Dvořák, Podolská 46, 628 00 Brno
KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí: https://www.kctuno.cz, Josef Zavadil,
     tel.: 604 290 672, e-mail: rikinek@seznam.cz